รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์

Renovate Townhouse
Renovate Townhouse

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์  10 ข้อควรรู้ก่อนมีอะไรบ้าง

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถวเก่า ต่างก็เป็นที่อยู่อาศัย ที่พบเห็น ได้ทั่วไป แต่เมื่อผ่านไป เป็นเวลานาน อาคารเหล่านี้ ก็มักจะเก่าและทรุดโทรม

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์

ลงตามกาลเวลา เมื่อถึงเวลารีโนเวท HOME ก็มีข้อควรระวังหลายข้อก่อนจะเริ่มก่อสร้าง วันนี้เราจึงมี 10 ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถวเก่ามาเป็นแนวทาง ให้กับคนที่เตรียม รีโนเวทบ้านกันอยู่

ข้อควรรู้ก่อนรีโนเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์

1. ตัดสินใจก่อนว่ารีโนเวทเพื่ออะไร

เพราะว่าก่อนเริ่มต้น รีโนเวทบ้านเก่า ทาวน์เฮ้าส์หรือตึกแถวเก่านั้น เราจำเป็นต้องตัดสินใจ ให้แน่วแน่ว่า ต้องการรีโนเวทเพื่ออะไร” ไม่ว่าจะเป็น

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์

เพื่อปรับโครงสร้าง บ้าน ต่อเติมพื้นที่ อยู่อาศัย หรือปรับปรุง เพื่อใช้สำหรับ ทำธุรกิจร่วมด้วย เพราะแน่นอนว่า การรีโนเวทบ้านนั้น เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณโดยตรง ในบางครั้งการรีโนเวท อาจใช้งบประมาณ เท่ากับการสร้างบ้านใหม่เลยด้วยซ้ำ ดังนั้นหากไม่ตัดสินใจ หรือวางแผนให้ดี ก็อาจทำให้ต้องกลับมาแก้ไขกันทีหลัง ทำให้งบประมาณบานปลายได้

2. การเตรียมงบประมาณให้พร้อม

ซึ่งปัจจัย สำคัญที่สุด ของการรีโนเวท ที่อยู่อาศัยก็คือ “เงิน” และแทบทุกขั้นตอน ของการซ่อมแซม ล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าออกแบบ

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์

ค่าจ้างผู้รับเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม หากมีปัญหาใหม่ๆ ที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นมา จึงควรเผื่อ

งบประมาณไว้ประมาณ 20 – 30% ของงบประมาณทั้งหมด ไม่เช่นนั้น ก็อาจทำให้งานล่าช้ากว่าเดิมได้ หากมีเหตุการณ์ เข้ามาทำให้การเงินสะดุด

3. การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรื่อง งบประมาณแล้ว การรีโนเวท ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว ต่างก็เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนด และกฎหมายทั้งสิ้น

รีโนเวท ทาวน์เฮ้าส์

โดยจุดที่คนมักมองข้ามกันบ่อย เช่น พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กำหนดให้ การก่อสร้าง

หรือต่อเติม ต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัย และป้องกันการ รบกวนบุคคล ในพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้ง ยังมีข้อกฎหมายอื่น ๆ

ก่อนทำการรีโนเวท บ้าน เราจำเป็นต้องนำแบบบ้าน ส่วนต่อเติมขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่เขตก่อน ไม่เช่นนั้นหากไม่ปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านภายใต้ข้อกฎหมายแล้วก็อาจทำให้หลังสร้างเสร็จอาจถูกรื้อถอนหรือเสียค่าปรับไปจนถึงจำคุกได้เลยทีเดียว

4. การตรวจสอบโครงสร้างบ้านให้ดี

เมื่อจะเริ่มก่อสร้าง ควรสำรวจโครงสร้าง บ้าน ก่อนว่าโครงสร้างบ้าน สามารถรับน้ำหนัก ส่วนที่จะต่อเติม หรือมีส่วนไหน ที่เสียหายต้องซ่อมแซมก่อน

หรือไม่ เพราะโครงสร้าง เป็นส่วนที่จะรองรับน้ำหนักทั้งหมด หรือส่วนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา ไม่อย่างนั้นหากไม่ตรวจสอบ ให้ดีอาจก่อให้เกิด

อันตรายตามมาได้ home อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างเดิม เสียหายมากเกินไป การทุบแล้วสร้างใหม่ก็อาจเป็นทางเลือก ที่คุ้มค่ามากกว่า

5. อย่ามองข้ามงานระบบ

นอกเหนือจาก โครงสร้างอาคารแล้ว ก็ไม่ควรมองข้าม งานระบบ ทั้งไฟฟ้า ประปา ซึ่งถือเป็นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน ภายในตัวอาคาร

Renovate Townhouse

พอสมควร โดยเฉพาะในอาคารเก่า มากกว่า 10 ปี ระบบเหล่านี้ก็มักจะทรุดโทรมลงไปมากแล้ว ดังนั้นจึงควรให้ช่าง ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาสำรวจว่า

มีสายไฟชำรุด หรือท่อปะปา รั่วซึมตรงไหนบ้าง ภูเก็ต วิลล่า เพื่อที่จะซ่อมแซม ได้ถูกจุดก่อนจะเริ่มรีโนเวท

6. การดูแปลนบ้านอย่างละเอียด

โดยการออกแบบ ส่วนที่ปรับปรุงใหม่ ควรดูแปลนบ้าน อย่างละเอียด โดยแปลนที่ดี ควรมีรายละเอียด ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เราเข้าใจ

ภาพรวมของงานทั้งหมด Phuket Villas และทราบถึงรายละเอียด ที่จะนำมาปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณ วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และหากมีส่วนบกพร่อง ที่ยังไม่พอใจ เราก็สามารถแก้ไข ได้ทันท่วงที

7. การเลือกผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพ

แม้ว่าการจ้างผู้รับเหมา ที่เป็นมืออาชีพ อาจจะต้องแลกมา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่เพื่อความสบายใจ แล้วก็ถือเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่า

Renovate Townhouse

เพราะถ้าหาก ไม่เลือก ผู้รับเหมาให้ดีแล้ว บ้านสวย นอกจากจะทำให้งาน ออกมาไม่ดีแล้ว ก็ยังต้องเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน เพื่อมาแก้ไข ปรับปรุงกันอีกด้วย รวมไปถึง อาจส่งผลถึงโครงสร้างบ้าน ในระยะยาวได้อีกด้วย โดยสิ่งที่ควรรู้ก่อนว่าจ้าง ผู้รับเหมา ได้แก่

  • ตรวจสอบประวัติ ผู้รับเหมาและผลงาน ที่ผ่านมา
  • ช่างที่บริหาร จัดการงานได้ดี ใส่ใจงาน ได้อย่างเต็มที่
  • ไม่ทำให้ เกิดความล่าช้า บ้านสองชั้น
  • ห้ามละเลย การทำสัญญาเด็ดขาด
  • ควรใส่รายละเอียด การทำสัญญาให้ครบถ้วน
  • เช่น ข้อมูลสถานที่ รูปแบบและระยะเวลา การก่อสร้าง
  • รวมไปถึง กำหนดค่าปรับ หากงานไม่เสร็จ ตามวันที่กำหนด

8. การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับบ้านเรา

เพราะว่าโครงสร้างบ้าน HOME IN PHUKET เป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนัก วัสดุทั้งหมด โดยเฉพาะบ้านที่เริ่ม มีอายุมากแล้ว ก็อาจรับน้ำหนัก ได้ไม่ดีมากนัก

เพื่อป้องกัน การรับน้ำหนัก ที่ไม่เหมาะสม จึงควรเลือกวัสดุ ที่ใช้ก่อสร้างให้ดี ควรเลือก ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ใช้ผนังเบาแทนการก่ออิฐ โดยปัจจุบันก็มีวัสดุ ที่มีน้ำหนักเบา และราคาไม่สูงให้เลือก หลากหลาย

9. การแจ้งเพื่อนบ้านก่อนเริ่มก่อสร้าง

และสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างแน่นอน ในการรีโนเวทบ้าน ทาวน์เฮ้าส์และตึกแถวเก่าคือ เสียงที่ดัง รบกวนเพื่อนบ้าน โดยรอบทั้งเสียงทุบ

Renovate Townhouse

เจาะอีกทั้งกลิ่น ไม่พึงประสงค์ต่างๆ บ้านจัดสรร ดังนั้นก่อนเริ่มก่อสร้าง อย่าลืมแจ้ง เรื่องการก่อสร้างต่อเพื่อนบ้านด้วย เพื่อเป็นการ แสดงความจริงใจ และรักษา ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

10. และอย่าเปลี่ยนใจบ่อย

ซึ่งที่กล่าวไปแล้วว่า ควรตัดสินใจ ให้แน่วแน่ ก่อนจะเริ่มลงมือ วางแผนรีโนเวท ที่อยู่อาศัย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระหว่างก่อสร้าง

จริงมักมีสิ่งต่างๆ เข้ามาทำให้เราลังเล หรืออยากเปลี่ยนใจได้ ดังนั้น ควรยึดแผน ที่วางไว้ ให้ได้มากที่สุด ไม่เปลี่ยนใจบ่อย เพราะนอกจาก จะเสียเวลาแล้ว ก็ยังทำให้งบประมาณ บานปลายมากขึ้น อีกนั่นเอง

สำหรับ 10 ข้อควรรู้ ก่อนรีโนเวทบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถวเก่านี้นอกจากจะช่วย ให้การก่อสร้าง เป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยประหยัด งบประมาณที่อาจเสียไป โดยใช่เหตุ จากความเสียหาย หรือเหตุการณ์ไ ม่คาดฝันระหว่างการก่อสร้าง ข้อควรรู้เหล่านี้ ยังช่วยรักษา สภาพบ้านที่รีโนเวทใหม่ ให้แข็งแรงคงทน ไปอีกนาน ได้อีกด้วย

อ่านบทความที่น่าสนใจ : ทาวน์เฮ้าส์ ต่างจากทาวน์โฮมอย่างไร

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa